Disclaimer

Home » Disclaimer

img

Disclaimer

Op onze website wordt algemene informatie aangeboden over de diensten en producten die bij Tuincentrum D`n Heikant vestigingen worden aangeboden en daarmee verband houdende onderwerpen. Hoewel Tuincentrum D`n Heikant de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt bij de samenstelling en bij het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Tuincentrum d`n Heikant niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, actueel en compleet is. Tuincentrum D`n Heikant aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enige schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie, tenzij aan de zijde van Tuincentrum D`n Heikant sprake is van opzet of grove nalatigheid.

Tuincentrum D`n Heikant is niet aansprakelijk voor de inhoud van de sites van derden welke gelinkt zijn met de website van Tuincentrum D`n Heikant.

Tuincentrum D`n Heikant kan niet uitsluiten dat er sprake kan zijn van storingen of onderbrekingen bij het gebruik onze website of vertraging in het verstrekken van informatie of verzending van berichten. Hiervoor aanvaardt Tuincentrum D`n Heikant geen aansprakelijkheid.

Onze website bevat veel onderdelen waarop intellectuele eigendomsrechten van Tuincentrum D`n Heikant en van derden rusten. Zo zijn de tekeningen, foto’s, teksten en de overige grafische vormgeving van onze website auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan om, zonder toestemming van Tuincentrum D`n Heikant, (onderdelen van) de site elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen in (onderdelen van) de site aan te brengen.

Privacyverklaring – Privacybeleid

Alle gegevens die u verstrekt, worden door Tuincentrum D`n Heikant strikt vertrouwelijk behandeld. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor u ze hebt verstrekt aan Tuincentrum D`n Heikant. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Tuincentrum D`n Heikant zal uw gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen indien dit noodzakelijk is om hun werkzaamheden voor ons te kunnen uitvoeren of om te voldoen aan wettelijke eisen. Indien Tuincentrum D`n Heikant uw gegevens wenst te gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden. Wij zullen u in dat geval informeren over de wijzigingen en u in staat stellen deelname te weigeren. Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren of te verwijderen. U kunt contact met ons opnemen via het hierboven vermelde adres of via e-mail naar Info@Tuincentrumdenheikant.nl

Gebruik website

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch het ip-adres. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij: uw e-mailadres als je dit aan ons communiceert de domeinnaam van andere sites die je geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd hebt. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt om: de inhoud van onze website te verbeteren het aantal bezoeken op onze website te kunnen vaststellen. De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Op onze website kunnen we gebruiken maken van cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek om uw voorkeuren te registreren, om informatiesessies te registreren, uw vroegere activiteiten op de site te registreren, om bij uw volgende bezoek een beter dienstverlening te bieden, om de inhoud en de presentatie van de site aan te passen op basis van jouw browsertype of van andere informatie die door de browser verstuurd wordt.

Tuincentrum D`n Heikant nieuwsbrief

Door u in te schrijven op onze Tuincentrum D`n Heikant nieuwsbrief, geef je Tuincentrum D`n Heikant toestemming om uw gegevens op te slaan zodat wij u altijd op de hoogte kunnen houden over onze activiteiten en aanbiedingen. Met uw toestemming gebruiken wij de opgeslagen informatie om je te informeren over Tuincentrum D`n Heikant. Het kan gaan om ontwikkeling van de website, het sturen van informatie over activiteiten in onze winkel of het doen van andere aanbiedingen en acties ten behoeve van de marketing. Mocht u de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, dan kunt u zich afmelden in de eerstvolgende nieuwsbrief die u ontvangt.

Wijzigingen

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.

Vragen

Als u vragen hebt over ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via Info@Tuincentrumdenheikant.nl